Từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 Bệnh Viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế "
Cập nhật: 13:18, 31/7/2018
36 lượt đọc

Hội nghị sơ kết Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện qui định tổ chức hoạt động, ngày 19 tháng 7 năm 2018 Đảng bộ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Là bệnh viện chuyên khoa Nhi hạng 1 trực thuộc Sở Y tế với chỉ tiêu được giao 1.400 giường bệnh nội trú, Bệnh viện Nhi Đồng 1 có 10 phòng chức năng, 23 khoa lâm sàng và 9 khoa cận lâm sàng. Đảng bộ Bệnh viện có 6 chi bộ trực thuộc với 108 đảng viên (96 đảng viên chính thức và 12 đảng viên dự bị), lãnh đạo bệnh viện và các tổ chức đoàn thể xã hội thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đến giữa nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã thực hiện các nội dung theo nghị quyết đề ra và đạt được các kết quả mong muốn.

Về tăng cường công tác tư tưởng chính trị, Đảng bộ đã tổ chức đầy đủ các buổi học tập quán triệt nghị quyết của cấp trên, đặc biệt quan tâm việc học tập quán triệt Chỉ thị 05 của Ban Bí thư Trung ương về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện Tự diễn biến, Tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn đề ra; tiếp tục đẩy mạnh phát triển 4 mũi nhọn chuyên sâu (Sơ sinh, Phẩu thuật và can thiệp tim bẩm sinh, Bệnh lý nhiễm trùng và dịch bệnh, Hồi sức Cấp cứu), đồng thời phát triển các chuyên khoa Nhi khoa khác cũng như phát triển chuyên sâu Huyết học, Ngoại Thần kinh, Miễn dịch Dị ứng. Bên cạnh đó, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tăng cường công tác quản lý chất lượng bệnh viện để cải tiến phục vụ an toàn cho bệnh nhân, đẩy mạnh các hoạt động làm tăng hài lòng bệnh nhân, thực hiện tốt việc cung ứng thuốc và vật tư y tế cho người bệnh theo đúng qui định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế. Đảng bộ Bệnh viện lãnh đạo triển khai việc không ngừng thực hiện cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người bệnh, từng bước đưa qui trình cải tiến “một điểm dừng” vào khu khám bệnh, tăng giờ khám để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh liên tục 24/4, mở thêm 7 phòng khám hoạt động từ 6 giờ sáng và 10 bàn khám thông tầm giờ nghỉ trưa, duy trì khám theo yêu cầu đến 22 giờ hàng ngày.

Về đầu tư phát triển, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện mua sắm trang thiết bị mới đúng qui định để thực hiện các phương pháp, kỹ thuật mới nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc điều trị ngày càng cao của bệnh nhi. Bệnh viện cũng đang tích cực sửa chữa và bắt đầu triển khai xây dựng, cải tạo các cơ sở làm việc tạm thời để phục vụ cho việc xây dựng mới bệnh viện vào cuối năm 2018.

Để đảm bảo chất lượng hoạt động bệnh viện cùng với đời sống của cán bộ nhân viên, Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện luôn tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu các mô hình hoạt động quản lí tài chính trong hoàn cảnh đổi mới cơ chế tài chính các đơn vị sự nghiệp để cân bằng thu chi, giữ vững và phát triển nhân sự; đồng thời, hỗ trợ nguồn nhân lực cho Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới trong hoạt động hàng ngày cũng như theo Đề án 1816 và Đề án Bệnh viện vệ tinh được giao. Nửa nhiệm kỳ qua và phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt xây dựng, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, tăng nguồn thu đi đôi với tiết kiệm chi phí nhưng vẫm đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của nhân viên trong mọi hoàn cảnh.

Về công tác xây dựng Đảng, tất cả 6 chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, kết nạp 21 đảng viên mới. Đảng bộ thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, triển khai tốt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ tiêu chuẩn; thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tố công tác an ninh quốc phòng, quy chế dân chủ cơ sở. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ luôn đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, tất cả các đảng viên đều đạt danh hiệu “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xã hội, với sự chỉ đạo của Đảng ủy, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Cựu chiến binh đã tổ chức thành công trong năm 2017 đại hội nhiệm kỳ mới. Các tổ chức đoàn thể có sự phối hợp tốt trong mọi hoạt động thi đua, phong trào văn hóa văn nghệ, qua đó, tạo sự đoàn kết thống nhất trong thực hiệm nhiệm vụ chung của Bệnh viện.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Đảng bộ xác định hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội 2015-2020 đề ra, thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng bộ quyết tâm giữ vững thương hiệu Bệnh viện Nhi Đồng 1 qua 6 giải pháp trọng tâm: (1) Đảm bảo phát triển kỹ thuật chuyên sâu – an toàn người bệnh; (2) Đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ toàn diện về phong cách cung ứng dịch vụ, hoàn thiện và phát triển cơ sở vật chất, cải tiến và đổi mới qui trình hoạt động hướng đến môi trường văn hóa và hài lòng khách hàng, thiết lập các tiện ích đa dạng tại chổ cho khách hàng; (3) Đảm bảo xây dựng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu không ngừng phát triển các chuyên khoa sâu và kỹ thuật mới trên 4 mũi nhọn đã đề ra, đồng thời hỗ trợ cho các đơn vị tuyến dưới khi có nhu cầu; (4) Giữ vững quản lý thu-chi cân bằng trong quá trình tiến tới tự chủ tài chính hoàn toàn, vừa đảm bảo hài lòng bệnh nhân, vừa thực hiện đúng các chế độ chính sách của Nhà nước, vừa giữ gìn đến mức cao nhất có thể đời sống của công nhân viên chức; (5) Cam kết tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật, các hướng dẫn của các cơ quan ban ngành, đặc biệt là ngành y tế để tạo môi trường an toàn hiệu quả trong công việc; (6) Không ngừng đẩy mạnh và phát triển hợp tác quốc tế, qua đó nâng cao năng lực và trình độ ngang tầm các cơ sở y tế trong khu vực về nhi khoa.

Thứ hai, về lãnh đạo thực hiện công tác an ninh quốc phòng: Trong tình hình mới, Đảng bộ xác định bảo vệ tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn trong bệnh viện; duy trì đội Bảo vệ bệnh viện trong sạch vững mạnh; giữ vững Lực lượng tự vệ đảm bảo về số lượng và chất lượng; thực hiện tốt qui chế phối hợp với Công an và Quân đội tại địa phương; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trong Bệnh viện.

Thứ ba, về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đảm bảo triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của các cấp Đảng; thường xuyên thực hiện Chương trình học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn chận đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng bộ tiếp tục duy trì hoạt động đọc những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lễ chào cờ đầu tuần. Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo các Chi bộ thực hiện sinh hoạt định kỳ nghiêm túc, có chất lượng theo qui định; đảm bảo 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50% Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” trong suốt nhiệm kỳ, tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Đảng bộ phấn đấu phát hiện đảng viên mới theo chỉ tiêu đề ra; chú trọng phát triển Đảng trong đội ngủ Đoàn viên Thanh niên, cán bộ chủ chốt và cán bộ trong qui hoạch; phấn đấu tất cả khoa phòng đều có đảng viên.

Thứ tư, về các tổ chức đoàn thể: Đảng bộ cũng tiếp tục quan tâm tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành các nghị quyết nhiệm kỳ đại hội đề ra, tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức đoàn thể triển khai hoạt động đạt hiệu quả, giữ vững danh hiệu thi đua xuất sắc hàng năm.

Nhân dịp nầy, Đảng bộ cũng khen thưởng cho 06 cá nhân và 01 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng thời gian vừa qua.

Trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội chuyển sang giai đoạn mới phát triển bền vững, nhiều khó khăn và thách thức đang phía trước. Với truyền thống đoàn kết sẵn sàng, với ý chí quyết tâm vượt khó, lấy yếu tố con người làm động lực phát triển, Đảng bộ Bệnh viện nhất định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 trên phương châm “ĐOÀN KẾT- XÂY DỰNG- PHÁT TRIỂN”.

LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"