Từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 Bệnh Viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế "
Cập nhật: 05/07/2024
Bệnh Viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 1496/QĐ-BVNĐ ngày 05/7/2024, phòng Quản lý chất lượng tổ chức thẩm định bản dự thảo báo cáo sáng kiến và đề án cải tiến chất lượng Đợt 6.
04/07/2024
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Quý 2/2024, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tổ chức 10 kỳ Hội đồng Thẩm định và 3 kỳ Hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến chất lượng. Trong đó, có 4 đề tài sáng kiến đã được công nhận (cấp cơ sở và đơn vị):...
01/07/2024
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 1390/QĐ-BVNĐ1 ngày 28/6/2024, phòng Quản lý chất lượng tổ chức thẩm định dự thảo mô tả sáng kiến và đề án cải tiến chất lượng....
07/06/2024
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-BVNĐ1, 1192/QĐ-BVNĐ1 ngày 07/6/2024, phòng Quản lý chất lượng tổ chức thẩm định bản dự thảo mô tả sáng kiến và đề án cải tiến chất lượng. Phòng Quản lý chất lượng trân trọng......
27/05/2024
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 1070/QĐ-BVNĐ1 ngày 24/5/2024, phòng Quản lý chất lượng tổ chức thẩm định dự thảo mô tả sáng kiến và đề án cải tiến chất lượng. Phòng Quản lý chất lượng trân trọng kính mời: [1]......
26/04/2024
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-BVNĐ1 và 690/QĐ-BVNĐ1 ngày 25/4/2024, phòng Quản lý chất lượng tổ chức thẩm định bản dự thảo mô tả sáng kiến và nghiệm thu báo cáo kết quả cải tiến chất lượng. Phòng Quản......
22/04/2024
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 632/QĐ-BVNĐ1 ngày 19/04/2024, phòng Quản lý chất lượng tổ chức thẩm định đề tài cải tiến. Phòng Quản lý chất lượng trân trọng kính mời: [1] Các thành viên Hội đồng Thẩm định, [2]......
02/04/2024
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Quý 1/2024, bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức 8 kỳ Hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến chất lượng. Trong đó, có 6 đề tài sáng kiến đã được công nhận (cấp cơ sở và đơn vị):...
01/04/2024
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 480/QĐ-BVNĐ1 và 481/QĐ-BVNĐ1 ngày 01/4/2024, phòng Quản lý chất lượng tổ chức thẩm định bản dự thảo mô tả sáng kiến và đề án cải tiến chất lượng. Phòng Quản lý chất lượng trân trọng......
11/03/2024
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-BVNĐ1 ngày 07/03/2024, phòng Quản lý chất lượng tổ chức nghiệm thu báo cáo kết quả cải tiến. Phòng Quản lý chất lượng trân trọng kính mời: [1] Các thành viên Hội đồng Nghiệm......
22/01/2024
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 94/QĐ-BVNĐ1, 95/QĐ-BVNĐ1 và 96/QĐ-BVNĐ1ngày 18/01/2024, phòng Quản lý chất lượng tổ chức nghiệm thu kết quả sáng kiến cải tiến chất lượng. Phòng Quản lý chất lượng trân trọng kính......
1234567891011121314151617181920
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"