Từ ngày 20/8/2019 bệnh viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế
Cập nhật: 05/06/2023
Bệnh Viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-BVNĐ1 ngày 31/5/2023, phòng Quản lý chất lượng tổ chức thẩm định dự thảo mô tả sáng kiến và đề án cải tiến chất lượng. Phòng Quản lý chất lượng trân trọng kính mời: [1] Các thành viên Hội đồng Nghiệm thu, [2] Chủ nhiệm đề tài và các thành viên nhóm cải tiến chất lượng, [3] Đại diện các khoa, phòng liên quan và [4] Các nhân viên bệnh viện có quan tâm tham dự buổi Nghiệm thu tại phòng Hội thảo 1
05/05/2023
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 929/QĐ-BVNĐ1 ngày 28/4/2023, phòng Quản lý chất lượng tổ chức thẩm định bản dự thảo mô tả sáng kiến và đề án cải tiến chất lượng. Phòng Quản lý chất lượng trân trọng kính mời: [1]......
05/04/2023
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Quý 1/2023, bệnh viện Nhi đồng 1 đã tổ chức 1 kì họp Hội đồng thẩm định và 2 kỳ họp Hội đồng nghiệm thu, có 2 đề tài sáng kiến đã được nghiệm thu và công nhận trong quý 1/2023, danh sách gồm:...
24/03/2023
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 644/QĐ-BVNĐ1 ngày 22/3/2023, phòng Quản lý chất lượng tổ chức thẩm định bản dự thảo mô tả sáng kiến và đề án cải tiến chất lượng. Phòng Quản lý chất lượng trân trọng kính mời: [1]......
28/02/2023
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 444/QĐ-BVNĐ1 ngày 27/02/2023, phòng Quản lý chất lượng tổ chức nghiệm thu kết quả sáng kiến và đề án cải tiến chất lượng. Phòng Quản lý chất lượng trân trọng kính mời: [1] Các thành......
31/01/2023
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-BVNĐ1 ngày 30/01/2023, phòng Quản lý chất lượng tổ chức nghiệm thu kết quả sáng kiến và đề án cải tiến chất lượng. Phòng Quản lý chất lượng trân trọng kính mời: [1] Các thành......
06/01/2023
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Quý 4/2022, bệnh viện Nhi đồng 1 đã tổ chức 12 kì họp Hội đồng thẩm định và 19 kỳ họp Hội đồng nghiệm thu, có 18 đề tài sáng kiến, cải tiến chất lượng đã được nghiệm thu và công nhận trong quý 4, danh......
26/12/2022
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 2443/QĐ-BVNĐ1 ngày 26/12/2022, phòng Quản lý chất lượng tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện cải tiến chất lượng. Phòng Quản lý chất lượng trân trọng kính mời: [1] Thành viên Hội......
21/12/2022
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Hội thi lần thứ 4 nhận được 23 posters dự thi chia theo 6 nhóm nội dung gồm: Giảm thời gian chờ, Hiệu quả công việc, Hài lòng hơn, An toàn hơn, Giải pháp quản lý, số hóa và 5S-Quản lý tinh gọn. ...
20/12/2022
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 2390/QĐ-BVNĐ1 và 2391/QĐ-BVNĐ1 ngày 19/12/2022, phòng Quản lý chất lượng tổ chức thẩm định bản dự thảo mô tả sáng kiến và đề án cải tiến chất lượng. Phòng Quản lý chất lượng trân......
12/12/2022
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Thực hiện Quyết định số 2316/QĐ-BVNĐ1 ngày 08/12/2022, phòng Quản lý chất lượng tổ chức thẩm định bản dự thảo mô tả đề án cải tiến. Phòng Quản lý chất lượng trân trọng kính mời: [1] Các thành viên Hội......
123456789101112131415
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"