Từ ngày 20/8/2019 bệnh viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế
Cập nhật: 05/03/2021
Bệnh Viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 212/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 05/3/2021.
01/03/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 21/NQ-CP của Chính phủ và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 01/3/2021....
01/03/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 31/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và một số công văn từ các Bộ, Ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày......
26/02/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 113/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo và một số công văn từ các Bộ, Ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 26/02/2021.......
25/02/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 1193/VPCP-KHTH của Văn phòng Chính phủ và một số công văn từ các Bộ, Ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến......
24/02/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 1096/BYT-MT của Bộ Y tế và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 24/02/2021....
20/02/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 981/BYT-DP của Bộ Y tế và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 20/02/2021....
20/02/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 26/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và một số công văn từ các Bộ, Ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày......
19/02/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 19/NQ-CP của Chính phủ và một số công văn từ các Bộ, Ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 19/02/2021.......
17/02/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 1053/QĐ-BYT của Bộ Y tế và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 17/02/2021....
17/02/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 26/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và một số công văn từ các Bộ, Ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày......
123456789101112131415
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"