Từ ngày 20/8/2019 bệnh viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế
Cập nhật: 31/07/2021
Bệnh Viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 200/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 28/7/2021.
23/07/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 79/NQ-CP và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 23/7/2021....
23/07/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 3518/QĐ-BYT và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 22/7/2021....
22/07/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 78/NQ-CP và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 22/7/2021....
20/07/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 971/TTg-KGVX và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 20/7/2021....
20/07/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 969/TTg-KGVX và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 20/7/2021....
19/07/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 186/TB-VPCP và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 19/7/2021....
16/07/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 75/NQ-CP và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 16/7/2021....
15/07/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 3428/QĐ-BCĐ và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 15/7/2021....
14/07/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 4638/VPCP-KGVX và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 14/7/2021....
13/07/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 1025/KH-BCĐ và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 13/7/2021....
1234567891011121314151617181920...
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"