Từ ngày 20/8/2019 bệnh viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế
Cập nhật: 21/01/2021
Bệnh Viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 35/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 mới nhận được đến ngày 21/01/2021.
15/01/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 208/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 mới nhận được đến ngày 15/01/2021.......
08/01/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 mới nhận được đến ngày 07/01/2021.......
30/12/2020
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 1838/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 mới nhận được đến ngày 30/12/2020.......
24/12/2020
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 7098/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 mới......
16/12/2020
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 5188/QĐ-BYT của Bộ Y tế và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 mới nhận được đến ngày 16/12/2020....
14/12/2020
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 5053/QĐ-BYT của Bộ Y tế và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 mới nhận được đến ngày 14/12/2020....
04/12/2020
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 1699/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 mới nhận được đến ngày 04/12/2020....
04/12/2020
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 1699/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 mới nhận được đến ngày 04/12/2020.......
30/11/2020
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 24/CT-BYT của Bộ Y tế và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 mới nhận được đến ngày 30/11/2020....
20/11/2020
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 6030/BYT-KCB của Bộ Y tế và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 mới nhận được đến ngày 19/11/2020....
12345678910111213
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"