Từ ngày 20/8/2019 bệnh viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế
Cập nhật: 08/06/2021
Bệnh Viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 789/CĐ-TTg và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 08/6/2021.
05/06/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 846/QĐ-TTg và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 05/6/2021....
04/06/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 55/NQ-CP và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 04/6/2021....
02/06/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 138/TB-VPCP và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 02/6/2021....
31/05/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 137/TB-VPCP và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 31/5/2021....
27/05/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 121/TB-VPCP và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 28/5/2021....
26/05/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 120/TB-VPCP và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 27/5/2021....
26/05/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 117/TB-VPCP và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 26/5/2021....
25/05/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 2529/QĐ-BCĐQG và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 25/5/2021....
24/05/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 116/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến......
20/05/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 113/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến......
1234567891011
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"