Từ ngày 20/8/2019 bệnh viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế
Cập nhật: 12/06/2021
Bệnh Viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ và nhân viên y tế công văn 4643/BYT-DP và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 mới nhận được đến ngày 12/6/2021.
09/06/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 3793/VPCP-KGVX và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 09/6/2021....
05/06/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 2763/QĐ-BYT và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 05/6/2021....
04/06/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 2748/QĐ-BYT và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 04/6/2021....
02/06/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 56/NĐ-CP và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 02/6/2021....
30/05/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ và nhân viên y tế công văn 4352/BYT-MT và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 mới nhận được đến ngày 30/5/2021. ...
27/05/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 781/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 28/5/2021....
26/05/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 4260/BYT-DP của Bộ Y tế và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 27/5/2021....
25/05/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 2499/QD0-BYT của Bộ Y tế và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 26/5/2021....
25/05/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ y tế công văn số 4163/BYT-DP của Bộ Y tế và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 25/5/2021....
12/05/2021
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến cán bộ và nhân viên y tế công văn 3886/BYT-DP và một số công văn liên quan đến dịch COVID-19 mới nhận được đến ngày 12/5/2021. ...
123456789
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"