Từ ngày 20/8/2019 bệnh viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế
Cập nhật: 16:3, 6/5/2021
12 lượt đọc

Công văn 1135/BHXH-TCKT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 1135/BHXH-TCKT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 06/5/2021

- Công văn số 1135/BHXH-TCKT nêu rõ thực hiện công văn số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện: (1) Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, tháng 6 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả, xong trước ngày 20/5/2021; (2) BHXH tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả phù hợp từng địa bàn tránh tập trung đông người; (3) Bưu điện tỉnh tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi, tránh tập trung đông người. Thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho người hưởng và nhân viên chi trả.

- Công văn số 1142/BHXH-VP của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nêu rõ để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh thực hiện: (1) rà soát, chỉ đạo, yêu cầu tất cả công chức, viên chức, người lao động trong thời gian nghỉ lễ đã đi, đến và trở về từ những địa điểm có trường hợp nhiễm dịch bệnh thực hiện tự cách ly y tế tại nhà theo qui định, bắt buộc phải khai báo y tế và chủ động liên hệ với y tế, chính quyền địa phương để được tư vấn, hướng dẫn; (2) Công chức, viên chức, người lao động khác nếu trong thời gian nghỉ lễ rời khỏi địa phương (nơi làm việc), khi quay trở lại thì thực hiện khia báo y tế theo hướng dẫn; (3) Bố trí cho công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện cách ly y tế làm việc trực tuyến tại nhà, giải quyết công việc trên các phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam.

- Công văn số 1098/BHXH-VP của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nêu rõ các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện: (1) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tiếp tục thực hiện nghiêm, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị; (2) Kịp thời xử lý nghiêm hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm qui định phòng, chống dịch; (3) Tiếp tục hạn chế việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; (4) Chủ động xây dựng phương án, bố trí linh hoạt công chức, viên chức, người lao động làm việc phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời, linh hoạt các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT… bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia; (5) Toàn Ngành phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

- Tải công văn:

https://file.nhidong.org.vn/index.php/s/Fgr6skd9SRAArcw

LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"