Từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 Bệnh Viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế "
Cập nhật: 8:9, 24/5/2023
400 lượt đọc

Hoạt động nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2023

Nhằm phục vụ cho hoạt động đánh giá kết quả công tác hàng quý của cá nhân trong năm, từ Quý 2 năm 2023 Bệnh viện sẽ tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH định kỳ mỗi quý hoặc khi có đủ số đề tài đăng ký nghiệm thu. Quý khoa, phòng hoặc cá nhân có đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành nhưng chưa nghiệm thu, vui lòng lập hồ sơ đăng ký và gửi về Đơn vị Nghiên cứu khoa học trước ngày 05 của các tháng 03, 06, 09, 12. Các hồ sơ nộp sau ngày 05 sẽ được tổ chức nghiệm thu vào quý tiếp theo.
- Hồ sơ đăng ký nghiệm thu: (Các form mẫu được đính kèm và đăng trên website Bệnh viện Nhi Đồng 1, Mục Nhân viên y tế - Nghiên cứu khoa học) (xem chi tiết tại đây)

   1. 03 Phiếu tóm tắt kết quả nghiên cứu (nếu là đề tài);

   2. 01 Bảng thuyết minh phạm vi ảnh hưởng của đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu (mẫu số 04);

   3. 01 Phiếu đăng ký nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học;

   4. 01 Bản photo Giấy chấp thuận xét duyệt thông qua đề cương nghiên cứu của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học (Bắt buộc phải có);

   5. 03 Cuốn báo cáo kết quả nghiên cứu/Bài báo đã được đăng.

(Các tác giả vui lòng gửi toàn bộ file điện tử hồ sơ đăng ký nghiệm thu về Đơn vị Nghiên cứu khoa học, email: dvnckh.bvnd1@gmail.com).

Lưu ý: Hội đồng chỉ nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học đã được xét duyệt đề cương trước đó.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Đơn vị Nghiên cứu khoa học Bệnh viện Nhi Đồng 1, điện thoại 028 39274247, hoặc 028 3927 1119 Số nội bộ: 282

Đính kèm thông báo 281/TB-BVND91 về nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và các biểu mẫu.

BS Phan Võ Hạnh Nguyên
Tải file đính kèm:mauso1tomtatdetai198202216_24520238.docx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm


Tải file đính kèm:mauso2phieudangkinghiemthuketquanckh198202216_24520238.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm


Tải file đính kèm:mauso4btmnckh22920229_24520238.docx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm


Tải file đính kèm:thong_bao_nghiem_thu_24520238.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"