Từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 Bệnh Viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế "
Cập nhật: 9:27, 28/3/2024
116 lượt đọc

Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 & phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhi Đồng 1

Chiều ngày 26/3/2024, tại Hội trường Giao ban Bệnh viện Nhi Đồng 1, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đến tham dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thanh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, đồng chí Nguyễn Thanh Hiệp – Đảng ủy viên Bệnh viện, phụ trách công tác Đoàn Thanh niên, đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện, đồng chí Phạm Anh Tú – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Bệnh viện cùng với sự hiện diện của các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bệnh viện, Ủy viên Ban Chấp hành các chi đoàn và hơn 40 bạn Đoàn viên, thanh niên xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bệnh viện trong những năm qua đại diện cho hơn 290 đoàn viên của Đoàn Bệnh viện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng và đồng chí lãnh đạo chụp ảnh cùng các bạn đoàn viên, thanh niên tham dự Hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2023 của Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Sở Y tế, Bí thư Đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 1. Năm 2023 là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhi đồng 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện; sự đồng hành của Công đoàn Bệnh viện và Hội Cựu Chiến binh Bệnh viện, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bệnh viện, Ban Chấp hành các chi đoàn trực thuộc; bám sát chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” do Trung ương Đoàn phát động, trong năm 2023, Đoàn Bệnh viện và các cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức nhiều các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đoàn viên thanh niên trong cơ quan; tập huấn các kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho các bạn đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hoạt động, phong trào thanh niên tại các địa phương và tại chi đoàn với bằng nhiều hình thức khác nhau.

Theo Báo cáo Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 của Đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 1 được trình bày tại Hội nghị, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai hiệu quả, trọng tâm là việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội đoàn các cấp và tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Trong năm 2023, Đoàn Thanh niên Bệnh viện đã chủ động tuyên truyền ý nghĩa trong các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước, như phối hợp tổ chức các chương trình về nguồn tại Bến Tre, hành trình về địa chỉ đỏ Địa đạo Củ Chi, tham quan học tập thực tế tại các di tích lịch sử như Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Phong trào Thanh niên tình nguyện được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trên cơ sở thế mạnh của Đoàn Bệnh viện, đặc thù của chuyên khoa Nhi, tập trung vào các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện gắn với nhiệm vụ chuyên môn nhằm tạo môi trường để đoàn viên thanh niên cống hiến, trưởng thành, động viên tuổi trẻ xung kích, sáng tạo góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị là chăm sóc sức khỏe của các cháu bệnh nhi.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2023

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024 do đồng chí Nguyễn Tấn Hưng – Phó Bí thư đoàn Bệnh viện trình bày, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, Đoàn Thanh niên Bệnh viện sẽ tập trung triển khai chương trình công tác năm 2024 với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, tiếp tục triển khai các mô hình, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và các chủ trương, cuộc vận động, phong trào mới do Đoàn phát động, triển khai trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Đồng 1 sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của Đoàn, tăng cường ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số trong triển khai và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo tính lan tỏa rộng rãi, thu hút các nguồn lực của cộng đồng xã hội cho công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng trình bày phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện cơ bản thống nhất với các nội dung đã thông qua, ghi nhận, tuyên dương những hoạt động của Đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu trên tất cả các mặt công tác trong năm 2022, qua đó nhấn mạnh chú trọng quan tâm một số nội dung sau: (1) Đoàn viên, thanh niên hăng hái, tích cực thực hiện triển khai bệnh án điện tử ở tất cả các khoa phòngcủa bệnh viện; (2) Tiếp tục phát huy sức trẻ trong tham gia Chương trình nâng cao năng lực y tế xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ theo chỉ đạo của Sở Y tế; (2) Chung tay thực hiện có hiệu quả thiết thực trong 5 chương trình hành động của bệnh viện giai đoạn 2022-2025; (3) Thực hiện các hoạt động Đoàn gắn liền với việc đặc thù của thanh niên ngành y tế, tập trung phát triển chuyên môn tay nghề tại từng khoa, phòng để chăm sóc tốt nhất cho các cháu bệnh nhi hướng đến sự hài lòng ngày càng cao của thân nhân khi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1; (4)  Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng Đoàn viên trẻ, Đoàn viên ưu tú để ghi nhận giới thiệu phát triển Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy,  Giám đốc Bệnh viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cũng trong dịp này, Đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thành Đoàn tặng cho các đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên, giai đoạn 3 năm liền 2021-2022-2023. Bên cạnh đó, cũng trong năm 2023, Thành Đoàn tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè và các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023 cho Đoàn thanh niên Bệnh viện Nhi Đồng 1 và cá nhân đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Đoàn Bệnh viện. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đoàn Sở Y tế cũng đã tặng Giấy khen cho 05 cán bộ Đoàn tiêu biểu: Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc, Đ/c Nguyễn Tấn Hưng, Đ/c Bùi Thị Ngọc Thy, Đ/c Lương Sương Phẻ và Đ/c Tôn Nữ Cẩm Anh đã có thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sở Y tế năm 2023. Cũng trong Hội nghị, nhằm động viên kịp thời và ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2023, Ban Chấp hành Đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã trao tặng giấy khen cho 40 bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đã đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2023.

Ban Thường vụ thay mặt cho Đoàn Bệnh viện nhận Cờ thi đua của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

 tặng cho các đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên, giai đoạn 3 năm liền 2021-2022-2023

Các cá nhân, tập thể nhận khen thưởng của Thành Đoàn, Đoàn Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Bệnh viện Nhi đồng 1

đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên Bệnh viện Nhi đồng 1 năm 2023

Nguyễn Ngọc Phúc - Ủy viên BCH Đoàn Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 1
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"