Từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 Bệnh Viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế "
Cập nhật: 8:56, 1/5/2024
12 lượt đọc

Những Tấm Lòng Vàng Tháng 04 năm 2024

Trong tháng 04 vừa qua, phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã có nhiều hoạt động nổi bật, cụ thể là hoạt động hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Phòng Công tác Xã hội còn là nơi được các Nhà hảo tâm, cơ quan, đoàn thể tin tưởng trong việc kết nối, vận động và hỗ trợ bệnh nhi khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1 trân trọng cảm ơn những tấm lòng của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đóng góp, ủng hộ giúp cho bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn vào SỔ VÀNG từ ngày 01/04/2024 – đến ngày 31/04/2024.

1 3/29/2024 Anh Sơn - Chị Dung Quận 03 1,000,000
2 3/29/2024 Nguyễn Đào Quận 02 9,000,000
3 3/29/2024 Nguyễn Thị Uyên Phương Quận 06 2,530,000
4 3/29/2024 Đặng Thị Điềm USA 500,000
5 4/1/2024 La Gia My Quận 01 500,000
6 4/2/2024 Nguyễn Phi Khanh Bình Chánh 10,000,000
7 4/3/2024 Nguyễn Thị Yến Ngân P.KHTH 500,000
8 4/3/2024 Lê Thụy Quế Phương KKB 500,000
9 4/4/2024 Nguyễn Phương Thảo Quận 05 1,500,000
10 4/4/2024 Nguyễn Thị Minh Quận 03 2,000,000
11 4/5/2024 Anh Sáng - Chị Huệ Quận 07 3,000,000
12 4/9/2024 Nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm TP.HCM 1,000,000
13 4/10/2024 Công ty TNHH Xây Dựng Thủy Khánh Long TP. Thủ Đức 5,000,000
14 4/11/2024 Nguyễn Ngọc Anh Thư Q.7 500,000
15 4/12/2024 Nguyễn Xuân Dũng Quận Tân Phú 5,000,000
16 4/23/2024 Nhóm Lan tỏa yêu thương Q.10 8,100,000
17 4/23/2024 Terry Nguyen - Lotus Pharmacy / 7,000,000
18 4/24/2024 Điềm Nhiên - Khoa Đăng USA 12,700,000
19 4/24/2024 Nguyễn Trịnh Thanh Tâm - Nguyễn Trịnh Anh Huy Quận 01 2,000,000
20 4/24/2024 Mã Kim Mai - Châu Tuấn Thành - Châu Dịch Hổ Quận 01 3,000,000
21 4/25/2024 Nguyễn Văn Trận thú nhún 2,000,000

Bên cạnh đó, còn có những Nhà hảo tâm đã chuyển khoản qua tài khoản của bệnh viện để hỗ trợ bệnh nhân khó khăn trong tháng 04 vừa qua cụ thể như sau:

1 4/1/2024 Tran Thi Thu Trang Ck qua ngân hàng 200,000
2 4/1/2024 Le Thi Thanh Nhan Ck qua ngân hàng 1,000,000
3 4/1/2024 Ngo Trung Kien Ck qua ngân hàng 1,000,000
4 4/1/2024 Lam Ck qua ngân hàng 100,000
5 4/1/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 10,000,000
6 4/1/2024 Gia dinh Vani Ck qua ngân hàng 2,000,000
7 4/1/2024 Tran Hue Quan Ck qua ngân hàng 1,000,000
8 4/1/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 200,000
9 4/2/2024 Le Thi Bich Tram Ck qua ngân hàng 100,000
10 4/2/2024 Tran Thi Bich Ck qua ngân hàng 500,000
11 4/2/2024 Be Gia Thanh và Gia Minh Ck qua ngân hàng 1,000,000
12 4/2/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 2,000,000
13 4/2/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 2,000,000
14 4/2/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 1,000,000
15 4/3/2024 Gia dinh Nguyen Thang Ck qua ngân hàng 400,000
16 4/3/2024 Ngoc Quyen Ck qua ngân hàng 2,000,000
17 4/3/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 150,000
18 4/3/2024 Phuong Oanh Long Ha Ck qua ngân hàng 2,000,000
19 4/3/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 300,000
20 4/4/2024 Tran Phuoc Thinh Ck qua ngân hàng 350,000
21 4/5/2024 Pham Thi Xuan Hong Ck qua ngân hàng 2,000,000
22 4/5/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 300,000
23 4/5/2024 AVN Ck qua ngân hàng 200,000
24 4/5/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 2,000,000
25 4/5/2024 Cong ty Hong Hai Ck qua ngân hàng 6,000,000
26 4/5/2024 Thi Bich Hanh Ck qua ngân hàng 1,000,000
27 4/5/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 3,000,000
28 4/7/2024 Le Phan Dang Khoi va Phan Xuan An Tu Thien Ck qua ngân hàng 3,000,000
29 4/7/2024 Nguyen Thu Hang Ck qua ngân hàng 500,000
30 4/7/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 500,000
31 4/8/2024 Bui The Sang Ck qua ngân hàng 2,000,000
32 4/8/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 3,300,000
33 4/8/2024 Diep Anh Ck qua ngân hàng 200,000
34 4/8/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 1,000,000
35 4/8/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 200,000
36 4/9/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 200,000
37 4/9/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 400,000
38 4/9/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 1,000,000
39 4/9/2024 Gia dinh Ong Le Xuan Phu Ck qua ngân hàng 5,000,000
40 4/9/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 150,000
41 4/9/2024 Nguyen Thi Minh Hoa Ck qua ngân hàng 500,000
42 4/10/2024 Diep Le Ngoc Ck qua ngân hàng 3,000,000
43 4/10/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 500,000
44 4/11/2024 Gia dinh Minh Quan Ck qua ngân hàng 300,000
45 4/12/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 1,999,999
46 4/12/2024 Nguyen Nhut Truong Ck qua ngân hàng 200,000
47 4/12/2024 Pham Thuy Trang Ck qua ngân hàng 200,000
48 4/12/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 1,000,000
49 4/12/2024 Nhom Dieu Nguyet Ck qua ngân hàng 200,000
50 4/12/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 300,000
51 4/13/2024 Tran Thi Thanh Tam Ck qua ngân hàng 2,000,000
52 4/13/2024 Candy737 Ck qua ngân hàng 1,000,000
53 4/15/2024 Tran Quynh Nhu Ck qua ngân hàng 500,000
54 4/16/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 500,000
55 4/16/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 500,000
56 4/16/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 100,000
57 4/16/2024 Vo Thi Yen (Phap danh Ngoc Hieu) Ck qua ngân hàng 1,000,000
58 4/16/2024 Tran Phuong Nam Ck qua ngân hàng 300,000
59 4/16/2024 Le Thi Kieu Oanh Ck qua ngân hàng 500,000
60 4/17/2024 Tran Ngoc Minh Anh Ck qua ngân hàng 200,000
61 4/17/2024 Khang An Ck qua ngân hàng 500,000
62 4/17/2024 Nguyen Phuong Thao Ck qua ngân hàng 500,000
63 4/17/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 1,000,000
64 4/17/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 500,000
65 4/17/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 500,000
66 4/17/2024 Nguyen Khanh Huy Ck qua ngân hàng 500,000
67 4/18/2024 Ong Pham Thanh Phong Ck qua ngân hàng 1,000,000
68 4/19/2024 Thanh Hung Ck qua ngân hàng 500,000
69 4/19/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 500,000
70 4/19/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 200,000
71 4/21/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 500,000
72 4/21/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 500,000
73 4/21/2024 Bui Trung Hieu Ck qua ngân hàng 500,000
74 4/22/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 500,000
75 4/22/2024 Cao My Dung Ck qua ngân hàng 500,000
76 4/23/2024 Nguyen Thi Kim Ngan Ck qua ngân hàng 1,000,000
77 4/23/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 200,000
78 4/23/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 100,000
79 4/23/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 1,000,000
80 4/24/2024 Do Thi Ngoc Thuy Ck qua ngân hàng 10,000,000
81 4/24/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 5,000,000
82 4/24/2024 Nguyen Vu Quynh Trang Ck qua ngân hàng 200,000
83 4/24/2024 Kinh phí tài trợ còn thừa của chương trình "Ngày hội bệnh nhân mắc bệnh hiếm" Ck qua ngân hàng 6,217,600
84 4/25/2024 Phung Thi Xuan Hương Ck qua ngân hàng 2,000,000
85 4/25/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 500,000
86 4/25/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 200,000
87 4/25/2024 Le Tuan Hien, Le Kim... Ck qua ngân hàng 1,000,000
88 4/25/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 1,000,000
89 4/26/2024 Le Anh Phi Ck qua ngân hàng 200,000
90 4/26/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 100,000
91 4/26/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 3,000,000
92 4/28/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 1,000,000
93 4/28/2024 Giac Nhu Cam Ck qua ngân hàng 500,000
94 4/28/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 500,000
95 4/29/2024 Tran Thi Thu Trang Ck qua ngân hàng 100,000
96 4/29/2024 Le Thi Thu Huyen Ck qua ngân hàng 500,000
97 4/29/2024 Nhà hảo tâm Ck qua ngân hàng 500,000
98 4/29/2024 Thanh Binh Ck qua ngân hàng 1,000,000
99 4/29/2024 Khang Han Ck qua ngân hàng 1,000,000

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 trân trọng cảm ơn những tấm lòng của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đóng góp, ủng hộ cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của các nhà hảo tâm trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn!

(Ảnh: Hoạt động hỗ trợ bệnh nhi trong tháng 04/2024)


CN. Nguyễn Thanh Huy
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"