Từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 Bệnh Viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế "
Cập nhật: 14:43, 9/5/2023
92 lượt đọc

Những Tấm Lòng Vàng Tháng 04 năm 2023

Trong tháng 04 vừa qua, phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã có nhiều hoạt động nổi bật, cụ thể là hoạt động hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Phòng Công tác Xã hội còn là nơi được các Nhà hảo tâm, cơ quan, đoàn thể tin tưởng trong việc kết nối, vận động và hỗ trợ bệnh nhi khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1 trân trọng cảm ơn những tấm lòng của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đóng góp, ủng hộ giúp cho bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn vào SỔ VÀNG từ ngày 01/04/2023 – đến ngày 30/04/2023.

1 4/1/2023 Nguyễn Lư Giang USA 5,000,000
2 4/3/2023 Nhà hảo tâm TPHCM 1,000,000
3 4/5/2023 Nguyễn Phương Thảo Q.5 1,000,000
4 Nguyễn Trịnh Anh Huy Q.1 1,000,000
5 Nguyễn Trịnh Thanh Tâm Q.1 1,000,000
6 4/6/2023 Lê Thụy Quế Phương P.CTXH 300,000
7 4/10/2023 Võ Ngọc Sương Q.Tân Phú 1,000,000
8 4/11/2023 Nguyễn Thị Hiền Bình Chánh 8,000,000
9 4/12/2023 Trang Thanh Phong Bạc Liêu 10,000,000
10 Thầy Lê Mậu Thảo Q.Tân Bình 2,000,000
11 Trần Thị Huê Bình Dương 3,000,000
12 4/14/2023 Con bà Phà Thị Ia Khoa Sơ Sinh 6,841,000
13 Châu Khiêm Thành Q.1 1,000,000
14 4/15/2023 Phan Thị Thu Nga Q.2 1,000,000
15 4/17/2023 Vũ Phạm Ngọc Hà Q.10 1,000,000
16 4/18/2023 Nguyễn Ngọc Thu Q.10 2,000,000
17 Nguyễn Hồng Quỳnh TP.Thủ Đức 200,000
18 4/20/2023 Châu Ngọc Tung, Châu Dịch Hổ Q.1 5,000,000
19 4/23/2023 Đinh Xuân Ngọc Biên Hòa 1,000,000
20 Gia đình Nguyễn Hoàng Đan Thanh Q.11 5,000,000
21 4/25/2023 Nguyễn Văn Trận Thú Nhún 2,000,000
22 4/27/2023 PH bé La Gia My Q.1 500,000

 

(Hình ảnh nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân trong tháng 04) 

Bên cạnh đó, còn có những Nhà hảo tâm đã chuyển khoản qua tài khoản của bệnh viện để hỗ trợ bệnh nhân khó khăn trong tháng 04 vừa qua cụ thể như sau:

1 4/1/2023 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 200,000
2 LAM CK qua ngân hàng 100,000
3 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 30,000,000
4 4/2/2023 Le Thi Thanh Nhan CK qua ngân hàng 1,000,000
5 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 500,000
6 Thanh Loi LX CK qua ngân hàng 500,000
7 4/3/2023 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 500,000
8 4/4/2023 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 100,000
9 Cty Hong Hai CK qua ngân hàng 6,000,000
10 4/5/2023 Duong Thi Bich Hanh CK qua ngân hàng 500,000
11 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 1,000,000
12 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 200,000
13 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 1,000,000
14 Gđ Xuan Luc và cac con CK qua ngân hàng 20,000,000
15 Bnam, Hnam CK qua ngân hàng 100,000
16 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 500,000
17 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 2,000,000
18 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 300,000
19 4/6/2023 AVN CK qua ngân hàng 300,000
20 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 10,000,000
21 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 500,000
22 4/7/2023 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 2,000,000
23 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 5,000,000
24 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 100,000
25 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 100,000
26 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 500,000
27 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 500,000
28 4/8/2023 Cao My Dung CK qua ngân hàng 500,000
29 4/9/2023 Tran Phuoc Thinh CK qua ngân hàng 50,000
30 4/10/2023 Ban doc bao tuoi tre CK qua ngân hàng 500,000
31 Ban doc bao tuoi tre CK qua ngân hàng 1,500,000
32 4/11/2023 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 50,000
33 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 5,000,000
34 Nguyen Thang Phang CK qua ngân hàng 200,000
35 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 5,000,000
36 4/12/2023 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 2,000,000
37 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 500,000
38 Tran Nguyen Anh Huy CK qua ngân hàng 300,000
39 4/13/2023 Nhóm Dieu Nguyet CK qua ngân hàng 200,000
40 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 1,350,000
41 4/14/2023 Tran Vu Anh Thi CK qua ngân hàng 100,000
42 Nguyen Ngoc Ai Linh CK qua ngân hàng 100,000
43 GĐ Lai Chuan Tuan CK qua ngân hàng 1,000,000
44 Ông Pham Thanh Phong CK qua ngân hàng 1,000,000
45 Le Hai CK qua ngân hàng 500,000
46 4/17/2023 Nguyen Phương Thao CK qua ngân hàng 300,000
47 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 200,000
48 4/18/2023 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 100,000
49 Ông Vo Van Cuong Phuong CK qua ngân hàng 1,000,000
50 Hoang Kim Moc CK qua ngân hàng 2,000,000
51 Le Thi Thu Huyen CK qua ngân hàng 500,000
52 Le Hung, Nguyen Thi Bay, Le Thanh Hien CK qua ngân hàng 3,000,000
53 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 500,000
54 4/19/2023 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 200,000
55 Hieu Binh CK qua ngân hàng 1,000,000
56 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 1,000,000
57 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 200,000
58 Ma Ngoc Quyen CK qua ngân hàng 1,000,000
59 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 400,000
60 Phan Hoang Dung CK qua ngân hàng 300,000
61 4/20/2023 Nguyen Huu Tan Loc CK qua ngân hàng 200,000
62 Ngoc Loan CK qua ngân hàng 1,000,000
63 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 1,000,000
64 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 200,000
65 Cty Keo 737 CK qua ngân hàng 1,000,000
66 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 1,500,000
67 GĐ Cuong Sang CK qua ngân hàng 10,000,000
68 Nguyen Tan Loc CK qua ngân hàng 100,000
69 4/21/2023 Nguyen Trinh Truc Nhan CK qua ngân hàng 100,000
70 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 100,000
71 4/22/2023 Cao My Dung CK qua ngân hàng 1,000,000
72 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 1,000,000
73 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 1,000,000
74 4/23/2023 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 250,000
75 4/24/2023 Phan Hoang Dung CK qua ngân hàng 100,000
76 Tran Vu Anh Thu CK qua ngân hàng 100,000
77 Tran Vu Anh Thi CK qua ngân hàng 100,000
78 4/25/2023 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 500,000
79 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 500,000
80 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 1,000,000
81 Thao CK qua ngân hàng 1,000,000
82 4/26/2023 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 1,000,000
83 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 2,000,000
84 Le Tuan Hien CK qua ngân hàng 1,000,000
85 Bs Dang Hoang Son TMH CK qua ngân hàng 2,000,000
86 4/27/2023 Vo Tran An Ha CK qua ngân hàng 500,000
87 Vo Trieu Vi CK qua ngân hàng 100,000
88 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 150,000
89 Thai Vinh CK qua ngân hàng 500,000
90 4/28/2023 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 200,000
91 Nguyen Ngoc Ai Linh CK qua ngân hàng 200,000
92 4/29/2023 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 300,000
93 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 500,000
94 Dien An CK qua ngân hàng 300,000
95 Nguyen Thi Thuy Ninh CK qua ngân hàng 1,500,000
96 Vo Trieu Vi CK qua ngân hàng 95,000
97 Nhà hảo tâm CK qua ngân hàng 200,000
98 4/30/2023 Gđ Xuan Luc và cac con CK qua ngân hàng 20,000,000
99 Lam CK qua ngân hàng 100,000

CN. Nguyễn Thanh Huy
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"