Từ 0 giờ ngày 15/12/2018 bệnh viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 39/2018/TT-BHYT của Bộ Y tế
Cập nhật: 07/12/2018
Bệnh Viện Nhi Đồng 1 - Tập huấn chuyên đề “Phát triển, kiểm định chất lượng bộ câu hỏi đo lường khái niệm trong các nghiên cứu liên quan quản lý chất lượng và an toàn người bệnh”
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Nhằm phát triển nguồn nhân lực thực hiện cải tiến chất lượng ở các khoa, phòng; giám đốc bệnh viện thông báo tổ chức đào tạo kỹ năng quản lý chất lượng dành cho các thành viên Mạng lưới QLCL-ATNB đã đăng......
24/10/2018
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Theo kết quả họp thống nhất giữa các khoa đăng ký tham gia chương trình đào tạo CTCL năm 2019 với phòng Quản lý chất lượng, trên cơ sở cân nhắc tính khả thi, sự phù hợp của chủ nhiệm đề tài cải tiến với......
24/10/2018
11/09/2018
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Phòng Quản lý chất lượng tổ chức Hội thảo “Cải tiến chất lượng” năm 2018...
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Phòng Quản lý chất lượng và phòng Điều dưỡng tổ chức Diễn đàn Cải tiến chất lượng – An toàn người bệnh lần thứ 18 với chuyên đề: “Phương pháp nghiên cứu trong cải tiến chất lượng”....
11/09/2018
05/09/2018
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Quy tắc xác suất số lớn là một trong những nền tảng của khoa học thực chứng và ra quyết định trong đời sống thường ngày. Đó chính là quy luật số đông quan trọng. Một quy tắc khác, mới thoáng qua có thấy......
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - "Đánh giá chất lượng nội bộ" dành cho nhân viên quản lý tại các bệnh viện Mã số chương trình đào tạo: ĐBCL-03/B38 Năm 2018 (Khóa 1)...
07/03/2018
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - "Triển khai mô hình an toàn cấp khoa theo mô hình CUSP"...
19/01/2018
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - "Kỷ năng quản lý chất lượng dành cho nhân viên mạng lưới"...
19/01/2018
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - "Cải tiến chất lượng theo phương pháp 5S" (dành cho nhân viên bệnh viện chưa tham gia đào tạo 5S giai đoạn 2016-2017)...
27/12/2017
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Điều chỉnh Kế hoạch số 181/KH-BVND91 ngày 28/11/2016 về việc tổ chức đào tạo liên tục về quản lý chất lượng - an toàn người bệnh, năm 2017...
15/05/2017
12
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"