Từ ngày 20/8/2019 bệnh viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế
Cập nhật: 16:1, 5/5/2021
9 lượt đọc

Công văn 89/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ thôn báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 30/4/2021 của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Trang web Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin gởi đến phụ huynh và người chăm sóc trẻ công văn số 89/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và một số công văn từ các Bộ, ngành liên quan đến dịch COVID-19 nhận được đến ngày 04/5/2021.

- Công văn số 89/TB-VPCP nêu rõ ngày 29/4/2021 Việt Nam đã có chùm trường hợp bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, nguy cơ dịch bệnh lây lan và bùng phát là rất cao. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân: (1) Đảm bảo các mục tiêu: vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế; đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử sắp tới; hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2021; (2) Đẩy mạnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; (3) Các tỉnh, thành phố có phát hiện trường hợp nhiễm bệnh khẩn trương thực hiện truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly ngay, điều trị tích cực và dập dịch triệt để; (4) Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; (5) Bộ Y tế tiếp tục tìm nguồn vắc xin, tiếp cận với nhiều nguồn hơn nữa vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của cộng đồng và người dân; (6) Các Bộ Quốc phòng, Công an, Y tế, UBND các tỉnh, thành phố chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả cơ sở cách ly, điều trị và thực hiện nghiêm qui trình bàn giao, tiếp nhận các trường hợp cách ly về địa phương để thực hiện các qui định tiếp theo; (7) Tiếp tục thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống dịch; khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch; (8) Xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn về nguy cơ, mức độ gây nhiễm, khi nào là có dịch và phân cấp, giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu. Thủ tướng kêu gọi toàn thể nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài tự giác thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các qui định về phòng, chống khắc phục hậu quả của dịch COVID-19.  

- Trước đó, công văn số 82/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.  Công văn nêu rõ: (1) Tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực hiện phương châm ngăn chận, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả; (2) Thực hiện các biện pháp ngăn chận dịch xâm nhập: Kiên quyết xử lý theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, giám sát bằng camera việc xuất nhập cảnh ở tất cả các cửa khẩu, cơ sở cách ly do Quân đội quản lý; rà soát qui trình xét duyệt cấp visa nhập cảnh, cấp phép chuyến bay… đảm bảo chặt chẽ, kịp thời; vận động người Việt Nam ở nước ngoài về nước theo con đường hợp pháp và phải tuân thủ qui định phòng chống dịch của Việt Nam; Bộ Y tế khẩn trương có văn bản báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định không thu phí cách ly, xét nghiệm, sinh hoạt  ở cơ sở cách ly bắt buộc đối với công dân Việt Nam ở các nước láng giềng về nước bằng đường bộ; (3) Về xét nghiệm phát hiện trường hợp bệnh: bảo đảm phát hiện kịp thời các trường hợp mắc trong cộng đồng, không để xảy ra tình trạng phát hiện muộn, không phát hiện được do năng lực xét nghiệm yếu; (4) Bộ Quốc phòng rà soát các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý, có phương án sẵn sàng cho tình huống có 30 ngàn người mắc bệnh; (5) Các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách, cách ly xã hội theo thẩm quyền được giao. Trường hợp giãn cách, cách ly toàn tỉnh phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý; (6) Bộ Y tế rà soát các cơ sở điều trị, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tình huống có 30 ngàn người mắc bệnh; (7) Bộ Y tế đầy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh; (8) Tăng cường việc kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch, việc thực hiện 5K; (9) Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

- Công văn số 570/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công văn nêu rõ: (1) Mọi trường hợp chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghiêm các qui định về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm để xử lý nghiêm minh theo qui định; (2) Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các qui định hiện hành để các cấp, các ngành, các địa phương chủ động, linh hoạt, sáng tạo phòng, chống dịch có hiệu quả nhất; (3) Phê bình, nhắc nhở, yêu cầu cải thiện một số địa phương về một số vấn đề cụ thể tại các địa phương; (4) Thống nhất xử lý, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh; (5) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, động viên, tập họp khối đại đoàn kết toàn dân để tập trung cho việc chống dịch hiệu quả; (6) Tăng cường công tác tuyên truyền nhưng cũng không gây hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh; (7) Tăng cường phối hợp hơn nữa giữa các cơ quan trong công tác phòng, chống dịch; (8) Các lực lượng chức năng trên tuyến đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, xả thân, cống hiến; (9) Thúc đẩy tiến độ tiêm hết số vắc xin và công bố trên thông tin đại chúng; (10) Bộ Y tế chuẩn bị xin ý kiến Chính phủ một số chủ trương lớn, trong đó chuẩn bị cho tình huống có 30 ngàn trường hợp nhiễm COVID-19; (11) Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo toàn diện các công việc liên quan đến phòng chống dịch, trường hợp cần thiết báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

- Công văn số 3440/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19. Công văn nêu rõ: (1) Thực hiện nghiêm việc xem xét phê duyệt các đối tượng xin nhập cảnh; (2) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý nghiêm những trường hợp đưa người không đúng đối tượng ưu tiên và các trường hợp nhập cảnh trái phép. 

- Công văn số 1743/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công văn nêu rõ các đơn vị: (1) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học; (2) Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K nhất là đeo khẩu trang trên đường đến trường và trên đường về nhà; (3) Thực hiện nghiêm việc cài đặt và đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch; (4) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý.

- Công văn số 2321/BCT-KH của Bộ Công Thương về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Công văn nêu rõ các đơn vị: (1) Quán triệt, thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch, đặc biệt là yêu cầu 5K; (2) Quyết liệt đẩy nhanh việc cập nhật dữ liệu bản đồ phòng, chống dịch; (3) Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thường xuyên đánh giá việc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch theo nhiệm vụ được giao; (4) Trong trường hợp phát hiện trường hợp bệnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tại địa phương trong việc thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; (5) Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; (6) các Sở Công Thương căn cứ chỉ đạo, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của địa phương theo từng cấp độ diễn tiến của dịch bệnh.

- Tải công văn:

https://file.nhidong.org.vn/index.php/s/tKnZeQFWrLmqZNp

LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"