Từ ngày 20/8/2019 bệnh viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế
Cập nhật: 13:16, 27/3/2019
63 lượt đọc

Danh sách Nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân nghèo vào sổ vàng tháng 01 năm 2019

Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1 trân trọng cảm ơn những tấm lòng của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đóng góp, ủng hộ giúp cho bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của các nhà hảo tâm và các bạn trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn!

STT

NGÀY

HỌ TÊN NHÀ HẢO TÂM

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1

2/1/2019

CAO DUC KHANH

Q.10

2.000.000

2

2/1/2019

NGUYEN THI NHU Y

Q.10

1.000.000

3

2/1/2019

NGUYEN VAN HUNG

PHAP

5.286.000

4

3/1/2019

BE TRAN HH HA TIEN

PHU YEN

700.000

5

3/1/2019

PHAM THI HOA MY

TAY NINH

1.000.000

6

3/1/2019

TRAN THI BICH

Q.11

600.000

7

3/1/2019

TRAN THI NO

Q.10

3.000.000

8

4/1/2019

CHUNG PHAM KHA HAN

Q.11

5.000.000

9

4/1/2019

NGUYEN PHUONG THAO

Q.5

1.000.000

10

4/1/2019

NGUYEN XUAN DUNG

Q.TAN PHU

2.000.000

11

5/1/2019

CA NHAN HO TRO BNN_HTCB LU

11.000.000

12

5/1/2019

CO HA THI XUAN ANH

Q.3

2.000.000

13

5/1/2019

HA TRI LUAN

Q.1

2.000.000

14

7/1/2019

LE QUANG HUNG

Q.10

500.000

15

7/1/2019

TRANG AN PLAZA HO TRO BNN

1.000.000

16

9/1/2019

NGUYEN HONG HUONG

HOC MON

500.000

17

9/1/2019

NHOM BAN

Q.3

1.000.000

18

10/1/2019

CO LY

Q.3

500.000

19

10/1/2019

NHA HANG FIVE STAR PALACE

Q.7

4.000.000

20

11/1/2019

HUA VAN CHANH

BINH DUONG

3.000.000

21

11/1/2019

NGUYEN HOANG PHUC

TAN PHU

1.200.000

22

11/1/2019

PHUA THI LAI

TIM MACH

11.000.000

23

14/1/2019

TRAN THI MINH TRANG

Q.10

1.000.000

24

14/1/2019

VO THI THAO HUYEN

Q.TAN BINH

1.000.000

25

15/1/2019

CA NHAN HO TRO BNN

500.000

26

15/1/2019

TRAN NGOC THANH

Q.6

5.000.000

27

15/1/2019

TRANG AN PLAZA HO TRO BNN

3.000.000

28

15/1/2019

TUYET KY

Q.6

500.000

29

16/1/2019

CHAU THI THU THAO

Q.TAN BINH

1.000.000

30

17/1/2019

ANH EM Q.10 + Q.5

Q.10 +Q5

4.000.000

31

17/1/2019

NGUYEN NGOC LUONG

Q.10

5.000.000

32

17/1/2019

PHUNG NGOC GIA BAO

Q.8

1.000.000

33

17/1/2019

TRAN VAN THANH

Q.5

5.000.000

34

18/1/2019

CA NHAN HT BNN

1.500.000

35

18/1/2019

CONG TY BO DESIGN CONTRAUCTION

BINH THANH

12.700.000

36

18/1/2019

NGUYEN THI NUONG

PHU NHUAN

1.000.000

37

18/1/2019

PHAM THI LINH

Q.10

1.000.000

38

18/1/2019

RED 5 STUDIO

BINH THANH

3.000.000

39

20/1/2019

TRANG AN PLAZA HO TRO BNN

1.000.000

40

21/1/2019

CONG TY CONG THUONG HT BNN

24.000.000

41

21/1/2019

CONG TY VINH TUONG HUNG HT BNN

7.000.000

42

21/1/2019

CU BA THAI HUONG

Q.3

5.000.000

43

21/1/2019

DANG HOANG SON

Q.1

1.000.000

44

21/1/2019

DANG THANH PHUNG

Q.11

5.000.000

45

21/1/2019

DO NGUYEN CHI NGUYEN

TP.HCM

5.000.000

46

21/1/2019

GD ONG HOANG GIAO

Q.3

21.500.000

47

21/1/2019

GIANG NHUT LAM

Q.10

2.000.000

48

21/1/2019

LAN ANH + NGOC SON

PHU NHUAN

50.000.000

49

21/1/2019

NGUYEN THI NGA

Q.4

5.000.000

50

21/1/2019

NGO CANH THANH

Q.11

500.000

51

21/1/2019

PHONG QLCL_BV ND1

3.700.000

52

22/1/2019

HH HOA PHUONG THAO HT BNN

1.000.000

53

22/1/2019

LAI + TUNG + MAI + HO_P.CTXH

800.000

54

22/1/2019

NGUYEN THI QUY

Q.3

1.000.000

55

22/1/2019

TRAN CHAU DON

PHU NHUAN

75.000.000

56

22/1/2019

TRAN THI THUY VAN

Q.10

500.000

57

23/1/2019

GD CHAU NGA

600.000

58

23/1/2019

LE VAN HUNG

USA

5.000.000

59

23/1/2019

NGUYEN CHI KIEN

BINH THANH

4.500.000

60

23/1/2019

NGUYEN THI BICH HUYEN

TP.HCM

500.000

61

23/1/2019

TANG THIEN HUY

Q.5

5.000.000

62

23/1/2019

THACH TRUNG NGUYEN_HSSS

1.775.000

63

24/1/2019

TRAN KHANH LINH

BINH THANH

112.000.000

64

24/1/2019

CONG TY DUOC PHA NAM

Q.10

10.883.000

65

24/1/2019

MA THI PHUONG

Q.5

5.000.000

66

24/1/2019

MAU THAO + THANH MY

TAN BINH

4.000.000

67

24/1/2019

NGUYEN DUC PHI

BINH TAN

1.000.000

68

24/1/2019

NGUYEN HUYEN TRANG_KHOA TIM MACH

3.000.000

69

24/1/2019

NGUYEN MINH LONG

Q.8

500.000

70

24/1/2019

NGUYEN PHUOC LONG_KHOA HO HAP

13.000.000

71

24/1/2019

NGUYEN XUAN TAN

Q.3

100.000.000

72

24/1/2019

NHOM AN DONG HT BNN

2.800.000

73

24/1/2019

PHAM HONG THUY

BINH THANH

1.000.000

74

24/1/2019

TRAN HOANG TUAN

Q.10

5.000.000

75

24/1/2019

TRAN THI PHUONG THUY_KHOA TIM MACH

4.000.000

76

25/1/2019

LE THI THANH

TAN BINH

10.000.000

77

25/1/2019

M.TRANG

Q.10

1.500.000

78

25/1/2019

NGUYEN THI HANG

Q.10

500.000

79

25/1/2019

TRAN HUY HAO

5.000.000

80

28/1/2019

KHANH DOANH HT BNN

20.000.000

81

28/1/2019

LE BICH THUY_CONG TY CP QUE HUONG

2.000.000

82

28/1/2019

ME BE VO AN KHUE

5.000.000

83

28/1/2019

NGUYEN QUYNH NHI_KHOA TIM MACH

7.000.000

84

28/1/2019

NHÓM TU THIEN DB

Q.1

5.000.000

85

28/1/2019

TRAN THI THANH HOA

Q.10

15.000.000

86

28/1/2019

BA DIEU LIEN

TAN BINH

1.000.000

87

29/1/2019

BANH NGOC THU

TAN BINH

1.000.000

88

29/1/2019

BUI THUC QUAN

Q.11

31.500.000

89

29/1/2019

CHU KIEN + CHU NAM

Q.11

6.000.000

90

29/1/2019

CO HANH BUN RIEU

200.000

91

29/1/2019

DANG NGOC TUYEN

BRVT

500.000

92

29/1/2019

DANG THE DAN

BINH THANH

3.000.000

93

29/1/2019

DANG VINH KHANG

Q.10

3.000.000

94

29/1/2019

KHUI THUNG HT BNN

2.955.000

95

29/1/2019

LE NGOC DIEP

Q.5

500.000

96

29/1/2019

NGUYEN THI UT

Q.10

300.000

97

29/1/2019

NGUYEN THI UYEN PHUONG

Q.6

1.000.000

98

29/1/2019

NGUYEN VAN TRAN_THU NHUN BV ND1

1.000.000

99

29/1/2019

TRAN KIM BAO NGOC

Q.10

2.000.000

100

29/1/2019

TRAN THI BICH

Q.11

600.000

101

29/1/2019

VO THUY SON THAO

BINH CHANH

5.000.000

102

29/1/2019

VU VIET HUNG

500.000

103

30/1/2019

CONG TY KEO 737

Q.10

2.000.000

104

30/1/2019

DUY DON + QUANG HUY

Q.3

1.000.000

105

30/1/2019

GD CU BA NGUYEN THI DUC

THU DUC

50.000.000

106

30/1/2019

HOANG THI NGOC MIEN

Q.10

1.000.000

107

30/1/2019

LE QUANG PHU

Q.5

1.000.000

108

30/1/2019

PHUONG QUANG + HUNG + DANH

TAN PHU

6.000.000

109

30/1/2019

PHUONG VY + THAO MY + DANG PHUC

TAN PHU

600.000

110

30/1/2019

THANH HANG

Q.3

500.000

111

30/1/2019

THUY DUONG

GO VAP

3.000.000

112

30/1/2019

TRAN THI KIEU + NHOM BAN

Q.5

10.000.000

113

30/1/2019

VO THI HOANG HOA + NGUYEN KHOI

TAN PHU

1.000.000

114

31/1/2019

ANH THU + ANH QUAN

Q.1

2.000.000

115

31/1/2019

GD CUONG + SANG

TAN PHU

10.000.000

116

31/1/2019

GIANG CHAU

300.000

117

31/1/2019

IBBON BOOM HT BNN

1.000.000

118

31/1/2019

KHUI THUNG UNG HO BNN

172.700.000

119

31/1/2019

LE QUOC DUNG

Q.10

2.000.000

120

31/1/2019

MINH KHUE + MINH GIAP

BINH TAN

1.000.000

121

31/1/2019

NGOC TRUC

LONG XUYEN

500.000

122

31/1/2019

PHAM GIA BAO_KHOA TIM MACH

4.000.000

123

31/1/2019

THANH HANG + HOANG PHUC

Q.10

20.000.000

124

31/1/2019

THANH VIET + THANH PHONG

THU DUC

1.000.000

 

 

TỔNG CỘNG

1.015.699.000


PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"