Từ ngày 20/8/2019 bệnh viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế
Cập nhật: 15:39, 11/3/2020
41 lượt đọc

Quy trình nghiệm thu đề tài của Hội đồng Khoa học và Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Quy trình nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học:

1. Hồ sơ nghiệm thu:

 Cá nhân, tổ chức có đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành nhưng chưa nghiệm thu tiến hành lập hồ sơ đăng ký nghiệm thu và gửi về Đơn vị Nghiên cứu khoa học trước ngày 05 của các tháng 03, 06, 09, 12. Các hồ sơ nộp sau ngày 05 của các tháng này sẽ được tổ chức nghiệm thu vào quý tiếp theo.

Hồ sơ đăng ký nghiệm thu gồm có:

   - Phiếu đăng ký nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học (theo mẫu đính kèm) – 1 bản;

   - Bảng thuyết minh phạm vi ảnh hưởng của đề tài nghiên cứu khoa học (theo mẫu đính kèm) – 1 bản;

   - Biên bản xét duyệt thông qua đề cương nghiên cứu (bản photo);

   - 03 quyển báo cáo kết quả nghiên cứu (không đóng bìa kiếng, có thể in 2 mặt)

Đồng thời các tác giả gửi file điện tử bộ hồ sơ đăng ký về cho Đơn vị Nghiên cứu khoa học theo địa chỉ mail của thư ký hành chính của Hội đồng.

2. Tiếp nhận hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký nghiệm thu của nghiên cứu viên, thư ký hành chính của HĐĐĐ tiến hành kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các hồ sơ và tổng hợp danh sách các hồ sơ chờ nghiệm thu.

Riêng đối với các đề tài được đăng trên Tạp chí y học của Hội nghị Nhi khoa Bệnh viện Nhi Đồng 1 hay các đề tài được đăng trên Tạp chí quốc tế, chủ nhiệm đề tài không cần trình Hội đồng, chỉ cần nộp 01 Phiếu đăng ký nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học, 01 Bảng thuyết minh phạm vi ảnh hưởng của đề tài nghiên cứu khoa học, Biên bản xét duyệt thông qua đề cương nghiên cứu và 01 bài báo photo cho ĐV.NCKH.

3. Thủ tục đánh giá, thẩm định kết quả nghiên cứu

Hội đồng nghiệm thu sẽ được tổ chức định kỳ mỗi quý. Phiên họp chỉ được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số ủy viên hội đồng được mời. Thư ký hành chính của Hội đồng phụ trách thông báo cho các chủ nhiệm đề tài qua email về thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp, danh sách, thứ tự trình, đồng thời yêu cầu CNĐT gửi phản hồi xác nhận tham dự hoặc không tham dự.

Báo cáo kết quả nghiên cứu sẽ được Ban Thư ký HĐĐĐ gửi cho các thành viên phản biện chính trước ngày diễn ra cuộc họp để xem xét và đánh giá. Trong cuộc họp, nghiên cứu viên chính trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu trước Hội đồng, sau đó toàn thể thành viên Hội đồng tiến hành thảo luận chi tiết về kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu, các lợi ích mang lại và tác động của kết quả nghiên cứu cũng như phạm vi ảnh hưởng của đề tài. Sau khi các thành viên thảo luận và biểu quyết, Chủ tịch Hội đồng sẽ tổng hợp các ý kiến đánh giá và đưa ra kết luận xếp loại đề tài đạt loại Tốt, Khá hay Trung bình.

Trong vòng năm (05) ngày làm việc sau khi HĐĐĐ ra quyết định, Thư ký Hội đồng phải thông báo cho người nộp hồ sơ về kết luận của HĐĐĐ.

BS Phan Võ Hạnh Nguyên
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"